газов котелFondital/Nova Florida Delfis condensing KC 12

-Стенен газов кондензен котел с модулация на мощността от 1,8 kW

до 11,6 kW

Производство на БГВ с пластинчат топлообменник – 8,6 л/мин ∆t 30⁰C

Енергийна ефективност (92/42 ЕЕС)- ****

Номинален коефициент на ефективност – 105,1 %

Компактни размери ,мм – 700/400/250

Консумация на газ при макс. мощност – 1,27 м³/ч

Дигитален дисплей с диагностика

Цена – 1870 лв. без ДДС

Двуконтурен кондензен газов котел с модулация

на мощността от 3,2 kW до 24,9 kW

Енергийна ефективност (92/42 ЕЕС)- *****

Номинален коефициент на ефективност – 108,9 %

Дигитален дисплей с диагностика

Delfis condensing 24 -1860 лв. без ДДС

Delfis condensing 28 – 1960 лв. без ДДС

Комин коаксиален ф 60/100 – 60 лв. без ДДС

Гаранция на котлите – 24 месецa