Цени за Допълнителни услуги и Монтаж

 

Цени за стандартен монтаж на климатици:
No Наименование на продукт / услуга: Цена с ДДС:
1 Стандартен монтаж на климатик с мощност до 13000 BTU/h включително (единичен сплит – стенен, подов или таванен тип) 180 лв.
2 Стандартен монтаж на климатик с мощност от 14000 BTU/h до 22000 BTU/h включително (единичен сплит – стенен, подов или таванен тип ) 220 лв.
3 Стандартен монтаж на климатик с мощност над 22000 BTU/h (единичен сплит – стенен, подов или таванен тип ) 280 лв.
4 Стандартен монтаж на колонен климатик 240 лв.
5 Стандартен монтаж на касетъчен климатик 240 лв.
6 Стандартен монтаж на канален климатик ( вътрешно и външно тяло) 240 лв.
7 Стандартен монтаж на мулти-сплит система с едно външно тяло и до 5 вътрешни тела (стенни или подови), с мощност на външно тяло до 22000 BTU/h 180 лв. + 50 лв. за всяко следващо

вътрешно тяло, след първото

8 Стандартен монтаж на мулти-сплит система с едно външно тяло и до 5 вътрешни тела (стенни или подови), с мощност на външно тяло над 22000 BTU/h 240 лв. + 50 лв. за всяко следващо

вътрешно тяло, след първото

Прочетете по-долу:

Какво включва стандартният монтаж на климатик?

Допълнителни услуги, извън стандартния монтаж.

 

 

Какво включва стандартният монтаж на климатик:
No Наименование на продукт / услуга, включен/а в стандартния монтаж: Мярка: Количес тво:
1 Доставка на климатика до адрес на клиента в рамките на гр. Пловдив (включва град Пловдив и обекти на разстояние до 20 км. извън него) бр. 1
2 Закрепване на вътрешно тяло ( на стена или таван. Включва труд и крепежни елементи – дюбели и винтове) бр. 1
3 Пробиване на един отвор в стена* (тухла / бетон, с диаметър до 40мм и с дълбочина до

700мм)

бр. 1
4 Закрепване на външно тяло за стена ( на лесно достъпно място, без нужда от механизация, със стандартни прахово боядисани Г-образни стойки, дюбели, винтове, болтове, гайки и шайби) бр. 1
5 Тръбен път между вътрешно и външно тяло* (включва медни тръби – ниско и високо налягане, термоизолация за медни тръби, гофриран маркуч за отвеждане на конденз, захранващ и комуникационен проводник с нужното сечение, захранващ проводник с нужното сечение, бандажна лента) л.м. до 3
6 Свързване на фреонови и ел.връзки бр. 1
7 Отвеждане на конденз от външно тяло (на лесно достъпно място с гофриран маркуч или PVC тръба до 2 л.м.+ крепежни елементи) бр. 1
8 Вакуумиране, пуск на системата и замерване на работни параметри на уреда бр. 1
9 Кратко обучение/разяснение за работа с уреда бр. 1

Забележки:

*               За климатици мулти-сплит, броят на отворите, които се пробиват съответства на боря на вътрешните тела, които се монтират.

*               За климатици мулти-сплит, дължината на тръбното трасе, включено в цената на стандартния монтаж е 5 линейни метра.

Важно!

! Всички услуги и материали, които не са описани в настоящия раздел са обект на допълнително заплащане. Част от тях са описани в следващата страница (стр.3) от ценовата листа.

 

 

Допълнителни услуги, извън стандартния монтаж  (предлагат се срещу допълнително заплащане):
No Наименование на продукт / услуга: Мярка: Количеств о: Цена с ДДС:
1 Доставка на климатика до адрес на клиента, намиращ се на разстояние по-голямо от 20 километра от град Пловдив (таксува се

транспорт в две посоки след 20-ти километър)

километър         1 0,40 лв.
2 Качване на климатик и оборудване на етаж след втори, без

асансьор (таксува се на етаж)

етаж        1 3,00 лв.
3 Стойки за закрепване на външно тяло от поцинкована ламарина, по-устойчива на корозия, Г-образна (доплащане след приспадане стойността на стандартната прахово боядисана стоики) комплект         1 15,00 лв.
4 Пробиване допълнителен отвор в стена (тухла / бетон, с диаметър до

40мм и с дълбочина до 700мм)

бр.         1 24,00 лв.
5 Вграждане /вкопаване на тръбен път в стена (тухла, газобетон или гипсокартон) л.м.         1 25,00 лв.
6 Удължаване на тръбен път след 3ти метър за климатик с

мощност до 13000 BTU/h (включва медни тръби – ниско и високо налягане, термоизолация за медни тръби, UV устойчива гофрирана тръба за отвеждане на конденз, захранващ и комуникационен проводник с нужното сечение + допълнителен захранващ проводник с нужното сечение)

л.м.          1 25,00 лв.
7 Удължаване на тръбен път след 3ти метър за климатик с мощност  от 13000 BTU/h до 22000 BTU/h  (включва медни тръби – ниско и високо налягане, термоизолация за медни тръби, UV устойчива гофрирана тръба за отвеждане на конденз, захранващ и комуникационен проводник с нужното сечение + допълнителен захранващ проводник с нужното сечение) л.м.          1 30,00 лв.
8 Удължаване на тръбен път след 3ти метър за климатик с мощност над 22000 BTU/h  (включва медни тръби – ниско и високо налягане, термоизолация за медни тръби, UV устойчива гофрирана тръба за отвеждане на конденз, захранващ и комуникационен проводник с нужното сечение

+ допълнителен захранващ проводник с нужното сечение)

л.м.         1 32,00 лв.
9 Удължаване на дренажна тръба на външно тяло (след втори

метър)

л.м.         1 4,00 лв.
10 Удължаване на захранващ кабел л.м.         1 2,00 лв.
11 Кондензна тава за външно тяло (включва кондензна тава, крепежни елементи и монтаж) бр.         1 36,00 лв.
12 Анти-вибрационни тампони за външно тяло (тип гумена шайба, с включени материали и монтаж) комплект         1 18,00 лв.
13 Анти-вибрационни тампони за външно тяло (висок клас, с прекъсната връзка – с  включени материали и монтаж) комплект         1 28,00 лв.
14 Нагревател за външно тяло (задейства се при външни температури под -5ºС,с включен монтаж) бр.         1 80,00 лв.
15 Процесорна платка за управление на климатик (включен/изключен,

ограничаване на режимите на работа, забавено изключване и др. с включено еднократно програмиране).

бр.         1 70,00 лв.
16 Монтаж на процесорна платка за управление на климатик от т.12 бр.        1 24,00 лв.
17 Други бр.        1 по

договаряне